អ្នករចនាម៉ូដជែហ្វ្រាក) អ្នករចនាម៉ូដជណ្តើរយន្តដែលជាផ្នែកមួយនៃរូបចម្លាក់មួយដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារសម្លេងសភ្លឺច្បាស់ក៏ដូចជាខ្សែពណ៌សក៏ដូចជាខ្សែធរណីមាត្រធរណីមាត្រផងដែរ។ កញ្ចក់ស្វ៊ែរល្អប្រសើរបំផុតធ្វើឱ្យប៉ះការប៉ះកាន់តែច្រើន។

Leave a Reply

Your email address will not be published.